076 800 4040 info@greenestates.se

Om Green Estates & Services AB

Green Estates & Services affärsidé är att förvärva, förädla och förvalta egna fastigheter. Att skapa hem där människor kan trivas, vara trygg med en stabil hyresvärd som vill bygga ett hållbart samhälle.

Har du frågor får du gärna kontakta mig, Kamyar Eriksson

Kontakt