076 800 4040 info@greenestates.se

Felanmälan

Trivsel och trygghet är centralt för våra hyresgäster, och det viktigt för oss att arbeta långsiktigt och hålla våra fastigheter i gott skick. Det är dock inte alltid självklart att vi känner till vad som behöver fixat eller åtgärdas, därför blir vi glada om du vill hjälpa oss genom att berätta när det är något vi bör ta itu med.

6Felanmälan

Har du problem med något i din lägenhet eller har du upptäckt något i fastigheten? 

Ring: 076-800 4040
Telefontid: 07.00-16.00 (lunch: 12.00-14.00) 
Mejla: info@greenestates.se

Akuta fel

Ibland inträffar saker som kräver omedelbara åtgärder. Det kan handla om översvämning, elavbrott, en värmeanläggning som slutat fungera eller risk för fara på person eller egendom inom fastigheten. Ring då våra jour.

Journr: 076- 800 4040

Vid akuta problem med risk för personfara ringer du direkt till SOS alarm på nummer 112.

Lås-jour

Om du förlorar dina nycklar eller låser dig ute ring oss på journr: 076- 800 4040

Bredband

Våra fastigheter har bredband via Söderhamn Nära AB.

TV

Våra fastigheter har kabel-TV via Söderhamn Nära AB.