076 800 4040 info@greenestates.se

Hyresgäst hos Green Estates

När man flyttar är det mycket att hålla reda på. Denna del av är för dig som flyttar in eller ut hos oss där vi vill ge dig lite allmän information .

Flytta in

Nycklar

Du har rätt att få dina nycklar senast kl. 12 den dagen som ditt hyreskontrakt börjar att gälla. Skulle det vara så att den infaller på en lördag, söndag eller en annan helgdag så är det den första vardagen därefter kl. 12 som gäller. Nycklarna hämtar du på vårt kontor. Till din lägenhet finns det tre stycken nycklar. Behöva du fler nycklar kontakta oss.

I det fall att du skulle tappa bort någon av nycklarna så får du själv bekosta ett låsbyte vid utflyttning. 

Hemförsäkring

Hemförsäkring är en trygghet för dig som hyresgäst. Vi vill påminna dig en extra gång om hur viktigt det är att ha en hemförsäkring och det behöver inte kosta mycket pengar varje månad för fullt skydd. 

Skulle olyckan vara framme och din lägenhet skulle drabbas av en skada får du ingen ersättning om du står utan hemförsäkring, även om det inte är du som är orsaken. Inbrott, brand eller vattenskada kan drabba vem som helst.

Adressändra

Det är viktigt att komma ihåg att adressändra när du flyttar. Det enklaste sättet är att gå in på adressändring.se eller att ringa 020-97 98 99. 

Hyra

Enligt hyreslagen ska hyran betalas i förskott. Förfallodatum är sista dagen i varje månad. Vid försenad inbetalning förbehåller vi oss rätten att påföra en påminnelseavgift på din nästa hyra. Kom ihåg är att hyran ska vara betalad oavsett om du har fått någon hyresavi eller inte. 

Får vi tipsa om autogiro?

Anmäla dig till autogirot, beloppet automatiskt från det bankonto du angett och du behöver inte hålla koll på några datum. Det är ett smidigt sätt att slippa försenade inbetalningar. Anmäla gör du via din bank.

Elavtal

När du hyr en lägenhet av Green Estates behöver du teckna ett elavtal. Vi rekommenderar att kontakta ETC el eller  Gävle Energi. Berätta att du bor i ett Green Estates lägenhet.

Bredband

Snabbt bredband med Söderhamns Nära

Du beställer tjänsten direkt av Söderhamns Nära

 

Brandvarnare

Din lägenhet är utrustad med brandvarnare när du flyttar in. Saknas det, gör en felanmälan. 

Om din brandvarnare börja larma, är det för att batteriet är på väg att ta slut, byt batteri. Billigare livförsäkring finns inte.

Kabeltv

 Kabel-tv med Söderhamn nära

Du beställer tjänsten direkt av Söderhamns Nära

Förråd

Varje lägenhet har ett förråd, förvara inga tillhörigheter utanför ditt förråd. Sätt hänglås på din förrådsdörr så att du är säker på att få ha dina saker ifred.

Gästparkering

Det finns gästparkeringar. Se hänvisad plats.

Parkering

Till alla hyreslägenheter tillhör en parkering med el. Behöver du ytterligare en  p-plats kontakta oss.

Flytta  ut

Uppsägning av lägenhet

En uppsägning måste ske skriftligen

För att en uppsägning ska gälla måste den vara skriftlig.  På ditt hyreskontrakt finns det en särskild ruta för uppsägning. Hittar du inte ditt avtal så kan du göra en skriftlig uppsägning. Uppsägning måste innehålla ditt namn, adress och till vilket datum du önskar vara utflyttad.

Uppsägningstid för lägenhet

Uppsägningstiden för lägenheter är tre månader, det betyder att ditt hyresavtal upphör att gälla vid det månadsskifte som infaller tre månader efter uppsägningen. Parkeringsplatsen följer lägenhetens uppsägningstid.

Exempel: Om du vill vara utflyttad den 1 juni så måste uppsägningen vara senast den 28 februari.

Visning av lägenhet

Du är skyldig att visa lägenheten för kommande hyresgäst. 

 

Flyttstädning

Hela lägenheten ska vara välstädad när du lämnar den. 

Alla nycklar ska lämnas till hyresvärden. 

Besikting

Vi gör en besiktning när lägenheten är tom, för att bedöma lägenhetens skick och för att kontrollera att den är städad.

Åtgärda skador

Vill du åtgärda något innan du flyttar ut – till exempel plugghål eller fettfläckar – är det bra att göra det innan besiktningen.

Om du inte åtgärdat skador och slitage som du är skyldig till innan utflyttningen, kan vi kräva dig på ersättning att iordningställa lägenheten.

Det är mycket att ta hand om när du ska flytta! I den här broschyre ”Tips iför flytten” får du fler tips.

Besiktning

För att nästa hyresgäst ska få samma fina lägenhet som du vid inflyttning görs en besiktningen när lägenheten är tom.

Om det vid besiktningen framkommer brister i städningen blir du debiterad för de extrakostnader som detta medför. För att undvika detta och själv åtgärda eventuella brister måste lägenheten vara klar för besiktning någon dag innan nästa hyresgäst flyttar in, så därför rekommenderar vi dig att boka in besiktningen i förväg och någon dag innan utflyttning.

Besiktningen bokar du genom att mejla: info@greenestates.se

Utflyttning och nycklar

Du ska vara utflyttad senast kl. 12 dagen efter att ditt hyresavtal har upphört att gälla. Infaller detta under en lördag, söndag eller helgdag så sker utflyttningen första vardagen därefter.

samtliga nycklarna lämnas in i samband med utflyttningen och lägenheten lämnas städad. Glöm inte att boka besiktning i samband med utflyttningen.

Diskmaskin och tvättmaskin

Om du har installerat diskmaskin eller tvättmaskin så måste avloppet ”proppas”. 

Skulle det vara så att du tar med dig din diskmaskin till ditt nya boende,  så måste inredningen återställas till ursprunglig skick, om inte nästa hyresgäst ska överta din disk- eller tvättmaskin. I så fall signeras en överenskommelse vid inflyttning.

För att få hjälp kring detta mejla eller ring oss.

Bredband och TV

När du har sagt upp din lägenhet, glöm inte att du måste också säga upp dina abonnemang på bredband och TV. 

Autogiro

Om du har autogiro på din hyra så sägs detta upp automatiskt upp, när vi registrerar din uppsägning.

Adressändring

Glöm inte att göra adressändring när du flyttar så att du får din post till din nya adress. Enklast gör du din adressändring på adressändring.se eller ring 020-97 98 99.