076 800 4040 info@greenestates.se

Uthyrningspolicy för bostäder

Vi gör inte skillnad på sökande baserat på deras kön, etnisk identitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder och mycket mer.
Vi ser gärna dock att våra hyresgäster liksom vi jobbar för en hållbar miljö och att vi tillsammans skapar ett hållbart samhälle.

Vi hyr ut till personer:

 • Som ska bo stadigvarande.

  Vi hyr inte ut till personer:

  • Med oreglerade skulder, som ligger hos kravställare som kronofogden eller andra.
  • Som har stört grannar eller inte skött hyresbetalningar hos tidigare hyresvärd.

  Hyresgäst:

  • Ska ha en gällande hemförsäkring.

  Andrahandsuthyrning:

  Förstahandshyresgästen svarar för att hyran betalas och att andrahandshyresgästen sköter sig.

  • Det krävs godkännande från oss för att få hyra ut lägenheten i andra hand. I ansökan för andrahandsuthyrning anges:
   • Skäl för andrahandsuthyrning
   • Uthyrningstid
   • Andrahandshyresgäst
  • Vi godkänner endast andrahandsuthyrning för skäl som medges enligt 12 kap. 39-40 §jordabalken: